Comissions municipals

L’equip municipal ha triat treballar en cinc comissions, dirigides cadascuna per un tinent d’alcalde, així com una comissió comuna:

  • Comissió desenvolupament econòmic(3 regidors)
  • Comissió social, sanitari i vida ciutadana (5 regidores)
  • Comissió comunicació, turisme, cultura, patrimoni (6 regidors)
  • Comissió infantesa, juventut, esport, associacions (5 regidors)
  • Comissió obres (5 regidors)
  • Comissió finances i pressupost (battle i regidors)

Aquestes comissions són espais de reflexió, d’intercanvis, de proposicions. Transmeten els seus anàlisis, suggeriments i opinions al consell municipal que pot, així, deliberar en les millors condicions sobre els temes o qüestions que tracta.


Comissió desenvolupament econòmic

Eric
CHARRE

Tinent d’alcalde

Mathieu
GARRIGUE

Regidor

Ludovic
THIVOLLE

Regidor

Comissió social, sanitari i vida ciutadana

Marie-José
ESTEVA

Tinenta d’alcade

Agnès
DELCOR

Regidora

Angélique
DELJARRY

Regidora

Virginie
SPITZ

Regidora

Laetitia
TISSEYRE

Regidora

Comissió comunicació, turisme, cultura, patrimoni

Marie-José
ESTEVA

Tinenta d’alcalde

Émilie
BOULET

Regidora

Agnès
DELCOR

Regidora

Mathieu
GARRIGUE

Regidor

Sandrine
PIROF

Regidora

Ludovic
THIVOLLE

Regidor

Comissió infantesa, juventut, esport, associacions

Brice
BOUVIER

Tinent d’alcalde

Émilie
BOULET

Regidora

Agnès
DELCOR

Regidora

Angélique
DELJARRY

Regidora

Laetitia
TISSEYRE

Regidora

Comissió obres

Quentin
FALCOZ

Tinent d’alcalde

José
DOMINGO

Regidor

Mathieu
GARRIGUE

Regidor

Bernard
PIROF

Regidor

Virginie
SPITZ

Regidora

Comissió finances i pressupost

Aquesta comissió la formen el batlle amb el conjunt de l’equip municipal.